Zatoka Pucka ciąg dalszy

Kolejne spotkanie w sprawie obszarów Natura 2000 na Zatoce Puckiej odbędzie sie 9 stycznia o 0900 w Hotelu „Gdynia”.
Oto zaproszenie z Urzędu Morskiego:

„Informujemy, że warsztat końcowy w ramach konsultacji społecznych dotyczących „Opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000” w rejonie Zatoki Puckiej odbędzie się 9 stycznia 2014 r. o godzinie 9:00 w Hotelu Orbis Gdynia, ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 5 stycznia 2014 r. na adres anna.baranska@im.gda.pl, celem przygotowania odpowiedniej ilości materiałów.

Uczestnikom zapewniamy posiłek (prosimy o zgłoszenie posiłku wegetariańskiego).

Wszystkie materiały z poprzednich spotkań i warsztatów, aktualne wersje sprawozdań zbiorczych, opracowania dotyczące ssaków morskich przygotowane przez Stację Morską oraz Wstępna wersja programów zarządzania dla rejonu Zatoki Puckiej, jak również projekty rozporządzeń w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski i PLB Zatoka Pucka) znajdują się na stronie Instytutu Morskiego w Gdańsku / Zakład Ekologii Wód / Projekty / Projekt Natura 2000 / Materiały:

Prosimy Państwa o zapoznanie się w szczególności z treścią rozporządzeń, które będą przedmiotem dyskusji na spotkaniu 9.01.2014. Zostały one przygotowane w oparciu o materiały sukcesywnie dyskutowane z Państwem na poprzednich spotkaniach (patrz w szczególności analiza zagrożeń i zadania ochronne).

Analiza uwag wnoszonych do zapisów pod kątem ich zasadności zostanie zamieszczona na stronach internetowych do 28.02.2014 r.”