Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 4 marca

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w dniu 4 marca 2017 r.

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w siedzibie JKM NEPTUN Gdańsk ul. Przełom 10 w dniu: 4 marca 2017 r. (sobota) o godz. 12:00 w I terminie lub o godz. 12:30 w II terminie.

Proponowany program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór protokolanta,
4. Propozycje zmian do porządku obrad,
5. Zatwierdzenie porządku obrad Wręczenie Nagrody Honorowej,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej,
9. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności zgromadzenia,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań,
12. Głosowanie nad absolutorium za ostatni rok,
13. Wolne wnioski i propozycje uchwał,
14. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie,
15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności za miniony rok zostanie opublikowane na forum członków na stronie www.saj.org.pl (zakładka KONTAKT) nie później, niż na tydzień przed spotkaniem.[

Rada Armatorska SAJ
3 lutego 2017

Po zakończeniu Zgromadzenia planujemy spotkanie integracyjne członków SAJ w siedzibie JKM NEPTUN. Planowany jest skromny gorący posiłek. Uwaga: napoje o wyższej procentowości od zera uczestnicy spotkania załatwiają we własnym zakresie. Informujemy, że istnieje możliwość zarezerwowania sobie noclegu (pokoje 2- i 4-osobowe cena od 35 do 50 zł netto od osoby), w JABO:
http://jabo.dobrynocleg.pl, ul. Przełom 1 tel. 58 304 22 26 – odległość ok. 400 m od Neptuna, koło pętli autobusu 111 jadącego z Dworca PKP.

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAMÓWIENIA CATERINGU BARDZO PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA SPOTKANIU MAILEM NA ADRES SKARBNIKA gedanuspl@gmail.com O ILE TO MOŻLIWE DO DNIA 28 LUTEGO!!!

Rada Armatorska SAJ