Zakaz pływania na Zatoce Puckiej zniesiony

Kilkuletnia kampania o zniesienie bezsensownego i bezprawnego przepisu zakończona została sukcesem.

Wojewódzki Sejmik Samorządowy po przegranym latem 2017 roku procesie z Urzędem Morskim w Gdyni dokonał zmiany w uchwale w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wykreślając punkt 14 z paragrafu 3. Zawierał on zakaz poruszania się po Zatoce Puckiej jachtów na silnikach.

W tej sytuacji obowiązuje wyłącznie Zarządzenie Porządkowe Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2014.1416 , dnia 8 kwietnia 2014 r.) ograniczające prędkość w strefach przybrzeżnych oraz zamykające rezerwaty, z punktu widzenia żeglarzy nieistotne. Jest ono dostępne w zakładce „Akty prawne”.