Sprawozdanie Rady Armatorskiej

Uprzejmie informujemy, że na naszym forum znajduje się sprawozdanie Rady Armatorskiej za rok miniony. Zapraszamy do lektury i ewentualnych wypowiedzi.

Sprawozdanie zostanie przedłożone i poddane głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego w sobotę 21 marca.

Forum dostępne jest tylko dla członków SAJ. Można się na nim zalogować loginem w formie Imię Nazwisko, administracja forum uaktywnia konto w ciągu doby, po weryfikacji na liście członków. Loginy o innej postaci są usuwane.

Przypominamy także o opłacaniu składek członkowskich.