Spotkanie z Ministrem Wiecheckim

Dziś, 13 marca odbyło się umówione wcześniej spotkanie przedstawicieli „niezależnych, samorządnych” stowarzyszeń żeglarskich z Ministrem Gospodarki Morskiej p. Rafałem Wiecheckim. W spotkaniu obok ministra wzięli udział rzecznik prasowy MGŻ – p. Marian Szołucha oraz p. Marek Chmielewski – Naczelnika Wydziału Ochrony Żeglugi i Portów. Stronę żeglarską reprezentowali Włodzimierz Ring, Andrzej Mazurek oraz Mariusz Główka. Spotkanie trwało prawie półtorej godziny. Minister Wiechecki bardzo wnikliwie zapoznał się z naszymi materiałami dostarczonymi wcześniej p. Marianowi Szołucha. W trakcie spotkania przedyskutowano powody sprzeciwu stowarzyszeń żeglarskich w stosunku do projektu nowych Zarzadzeń Porządkowych Dyrektorów Urzędów Morskich. Odnieśliśmy odnieśli wrażenie, że przedstawione argumenty spotkały się ze zrozumieniem.

Ministrowi Wiecheckiemu została przedstawiona analiza stanu prawnego dotyczącego żeglarstwa rekreacyjnego w Szwecji, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Chowacji. Dodatkowo zaprezentowany zostały uregulowania prawne w krajach wspólnoty europejskiej oraz wymogi w stosunku do jednostek rekreacyjnych o długosci do 24 m.

Spotkanie miało charakter bardzo konstruktywnej wymiany poglądów. Obie strony wyraziły wolę prowadzenia dalszych konsultacji z pożytkiem dla żeglarzy przy jednoczesnym uwzględnieniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa na morzu. Planowane są już kolejne spotkania.

Włodzimierz Ring (SAJ)