Rozporządzenie o stopniach żeglarskich runda kolejna

Pod koniec lutego Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowała kolejną, datowaną na 20 lutego 2013, wersję projektu rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Całość materiałów znajduje się na BIP ministerstwa. Rada Armatorska opracowała swoje stanowisko wobec niego.

Stwierdzić należy, że opinia SAJ do projektu z grudnia 2012 roku została w znacznym stopniu uwzględniona. Tym niemniej obecny projekt zawiera trochę nieprecyzyjnych sformułowań, które warto poprawić. Ale przede wszystkim poprawienia wymaga proponowany zakres uprawnień sternika. Ograniczenia jego uprawnień do 200 Mm od brzegu oznacza powrót do absurdu rysowania „kresek na wodzie”. Podobnie oceniamy niespodziewanie dopisany wymóg uzyskiwania stażu na wodach pływowych przez kandydatów na kapitanów.

Poniżej pełny tekst opinii SAJ.