Członkowie Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych mogą prezentować swoje zdjęcia w Galerii SAJ, przy zachowaniu poniższych zasad.

 1. Każdy członek SAJ może przesłać maksymalnie 8 zdjęć z danego sezonu. W przypadku przesłania większej ilości zdjęć z danego roku, Rada Armatorska wybierze spośród nich 8, które zostaną opublikowane w sekcji sezonu, którego dotyczą.
 2. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości sezonów oraz wieku zdjęć. Członkowie mogą przesyłać także zdjęcia historyczne, zostaną dla nich utworzone sekcje obejmujące lata, w których zostały wykonane. Przykład: członek SAJ przesyła zdjęcia z 5 różnych sezonów, zatem limit ilości wynosi 5×8, czyli 40 zdjęć.
 3. Nazwa każdego zdjęcia powinna zawierać następujące informacje: miejsce zrobienia zdjęcia, miesiąc i rok, imię i nazwisko autora zdjęcia. Przykład: Zatoka Pomorska czerwiec 2015 Jan Nowak.jpg   
 4. wysyłając zdjęcia należy za każdym razem w mailu zamieścić poniższą klauzulę:
  „Wyrażam bezterminową zgodę na publikację załączonych zdjęć na stronie internetowej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowy oraz na ich wykorzystanie w materiałach informacyjnych i marketingowych SAJ. Zezwalam również na modyfikację zdjęć w zakresie rozdzielczości, kontrastu i jasności oraz kadrowania”. 
 1. Tematyka zdjęć powinna być bezpośrednio związana z żeglarstwem. Rada Armatorska zastrzega sobie prawo do oceny zdjęć pod kątem powyższego wymogu. W przypadku braku jego spełnienia, zdjęcia nie zostaną opublikowane.
 2. Zdjęcia mogą nadsyłać członkowie mający aktualnie opłacone składki członkowskie. W przypadku braku aktualnej opłaty, Rada Armatorska poinformuje o tym autora zdjęć. Zdjęcia zostaną opublikowane po uzupełnieniu zaległych składek. 
 3. Wymagania technicznie dotyczące zdjęć.
  • Zdjęcie powinno być poprawnie skadrowane, dobrej jakości, ostre.
  • Preferowany format plik graficznego to jpg.
  • Minimalne rozmiary zdjęcia nie powinny być mniejsze niż 1500 pikseli (dłuższy bok zdjęcia).
  • Powyższe wymagania jakościowe nie dotyczą zdjęć sprzed wielu lat, których podstawowym walorem jest wartość historyczna.
  • W przypadku wątpliwości co do jakości posiadanych zdjęć, zapraszamy do kontaktu info@saj.org.pl.

W przypadku wątpliwości co do jakości posiadanych zdjęć, zapraszamy do kontaktu info@saj.org.pl.