PYTAMY ARMIĘ, CZEMU ŁAMIE PRAWO

Od dwóch lat przestaliśmy publikować na naszej stronie tzw. „roczny kalendarz strzelań” czyli harmonogram zamykania akwenów „szóstek” między Ustka i Darłowem. Wynika to z faktu, że Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, wbrew prawu, nie dokonuje publikacji harmonogramu zamykania akwenów w grudniu roku poprzedniego. Postanowiliśmy zadać pytanie w czym rzecz.

W tym celu zwróciliśmy się do BHMW o się o pilne udostępnienie informacji publicznej, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Dlaczego w ostatnich numerach „Wiadomości Żeglarskich” w latach 2015 oraz 2016 nie zostały opublikowane terminy zamknięcia stref nr 6, 6a, 6b i 6c na kolejne lata 2016 oraz 2017?
Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2014.482) przewiduje obowiązek takiej publikacji, tak aby możliwe było planowanie żeglugi, z wyjątkiem przypadków nagłych opisanych w kolejnych ustępach tego paragrafu.

§ 5. 1. Terminy zamknięcia stref nr 6, 6a, 6b i 6c, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w każdym roku kalendarzowym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej podaje do wiadomości w ostatnim numerze „Wiadomości Żeglarskich” w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy.

Oczekujemy, że przyjazna żeglarzom i ludziom morza w ogóle instytucja odpowie nam szybko i kompetentnie.

Poniżej plik do pobrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *