Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom armatorów i przystani, których włodarze cenią sobie spokój i porządek, Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych stworzyło program pt. „Przystań Przyjazna Armatorom”, którego celem jest:

  • promowanie portów i marin, oferujących odpowiedni poziom usług oraz dbających o dobre obyczaje i niezakłócony spokój, szczególnie w godzinach nocnych,
  • wskazanie armatorom pewnych miejsc postojowych, gdzie mogą spodziewać się dobrego przyjęcia i spokojnego pobytu.

Status „Przystań Przyjazna Armatorom” to potwierdzenie intencji tworzenia przyjaznej przestrzeni, w której dba się o zachowanie najwyższych standardów, zarówno w sferze bytowej, jak i obyczajowej.

Przystanie zainteresowane przystąpieniem do programu zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Nie pozostawiając całej odpowiedzialności po stronie przystani, stworzyliśmy DOBRE PRAKTYKI SAJ – POSTÓJ W PORCIE, do przestrzegana których zobowiązujemy członków naszego Stowarzyszenia.

Poniżej prezentujemy „Przystanie Przyjazne Armatorom”. Są to miejsca ze wszech miar godne odwiedzenia.