Im więcej jachtów armatorskich wśród gości mariny, tym większy spokój oraz pewność, że nie wydarzy się nic złego

 • Jachty armatorskie prowadzone są przez doświadczonych kapitanów-właścicieli, doskonale znających swoje jednostki i ich możliwości manewrowe, co minimalizuje ryzyko kolizji oraz ewentualnych uszkodzeń infrastruktury mariny.
 • Załogi jachtów armatorskich to z reguły rodziny lub grupy przyjaciół, dobrze znające rzemiosło żeglarskie, gotowych do pomocy w sytuacjach tego wymagających i udzielających jej w sposób bezpieczny i przewidywalny.
 • W odróżnieniu od przygodnych załóg czarterowych, dla których rejs jest często krótką odskocznią aby wyżyć się i zabawić, co najczęściej ma miejsce właśnie w marinie, żeglarz armator poszukuje spokoju i przestrzega wszelkich obostrzeń służących zapewnieniu gościom komfortowego pobytu w marinie. Często zmuszony jest także do reagowania w przypadkach niestosowania się do przyjętych norm przez załogi innych jachtów.
 • Bycie armatorem, to sposób na życie. Armator nigdy nie postępuje zgodnie z regułą „palenia za sobą mostów”, która jakże często reprezentują załogi czarterowe. Jachty armatorskie najczęściej odwiedzają te same przystanie, wnosząc pewnego rodzaju wartość dodaną do odwiedzanych miejsc, którą stanowią ich często unikalne jachty oraz etykieta jaką reprezentują załogi.

Im więcej w marinie jachtów armatorskich, tym bardziej jest ona przystanią przyjazną nie tylko armatorom

 • Załogi armatorskie stronią od miejsc modnych, pełnych zgiełku, z dużymi szansami na nieprzespaną noc. Taką gwarancję stanowi liczne sąsiedztwo innych armatorów.
 • Prawdą jest, że armatorzy bardzo świadomie wybierają miejsca na nocleg, a tym bardziej na kilkudniowy postój, który w przypadku niespiesznego armatorskiego żeglarstwa, nie jest wcale takim rzadkim wyborem.
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom armatorów i przystani, których włodarze cenią sobie spokój i porządek, Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych stworzyło program pt. „Przystań Przyjazna Armatorom”, którego celem jest:
  • promowanie portów i marin, oferujących odpowiedni poziom usług oraz dbających o dobre obyczaje i niezakłócony spokój, szczególnie w godzinach nocnych,
  • wskazanie armatorom pewnych miejsc postojowych, gdzie mogą spodziewać się dobrego przyjęcia i spokojnego pobytu.
 • Nadanie statusu „Przystań Przyjazna Armatorom” będzie poprzedzone audytem ze strony SAJ, który ma na celu sprawdzenie warunków bytowych oraz potwierdzenie intencji zarządzających przystanią, że załogi armatorskie są szczególnie mile widzianymi gośćmi, zgodnie z przedstawioną wcześniej argumentacją.

Program „Przystań Przyjazna Armatorom” – co proponujemy?

 • Zapewniamy, że członkowie SAJ znają i stosują się do zasad ujętych w Dobrych Praktykach SAJ – postój w porcie.
 • Przystanie, które pozytywnie przejdą audyt otrzymają:
  • status „Przystań Przyjazna Armatorom”,
  • elementy graficzne takie jak: logo „Przystań Przyjazna Armatorom” na stronę internetową, naklejki z logo (format do indywidualnego uzgodnienia, mogą być to np. naklejki na szybę). flagę z logo (rozmiar i format do indywidualnego uzgodnienia) inne indywidualnie ustalone z przystanią,
  • rekomendację na stronie Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych,
  • Informacja o przystaniach, które przystąpiły do programu będzie także publikowana w wewnętrznym materiałach SAJ oraz przekazywana członkom Stowarzyszenia drogą elektroniczną (mail, Forum SAJ, SMS).
 • Przystanie przystępujące do programu zaoferują członkom SAJ rabat za postój (o indywidualnie uzgodnionej między stronami wysokości) na poniższych zasadach.
  • Zniżka przysługuje tylko członkom SAJ po okazaniu legitymacji.
  • Zniżkę armator może uzyskać tylko na postój własnym jachtem lub innym, o ile udokumentuje, że jest w jego stałym użytkowaniu (np. w ramach maszoperii, będący własnością rodziny itp.).
  • Zniżka dotyczy tylko okazjonalnych postojów w „obcych” portach, nie dotyczy rezydentów danej przystani oraz dłuższych postojów o charakterze zbliżonym do postojów rezydenckich.

Reprezentacja graficzna programu „Przystań Przyjazna Armatorom”

Prezentujemy projekt reprezentacji graficznej programu „Przystań Przyjazna Armatorom. Poniższe ilustracje przedstawiają logo programu, które może być wykorzystane np. na stronie internetowej, w formie plakatu czy naklejki oraz projekt flagi. Służymy pomocą w przygotowaniu takiej formy reprezentacji graficznej, która najlepiej będzie pasowała do przyjętego standardu w danej marinie.

O Stowarzyszeniu Armatorów Jachtowych

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych istnieje od 1991 rok i jest najstarszą oraz największą w kraju organizacją zrzeszającą polskich armatorów i żeglarzy rekreacyjnych. Naszym celem jest integracja środowiska prywatnych armatorów jachtów oraz sympatyków, żeglujących na jednostkach armatorskich, a także propagowanie takiego stylu żeglarstwa, jako najlepszej naszym zdaniem formy spędzania wolnego czasu. W zgodzie z prawami natury i poszanowaniem otaczającego nas świata oraz współużytkowników odwiedzanych akwenów i przystani. Staramy się budować dobre relacje umożliwiające nawiązywanie nowych znajomości oraz wymianę doświadczeń, poprzez podejmowanie różnego rodzaju aktywności, zarówno na lądzie jak i na wodzie. Pragniemy, aby techniczne i cywilizacyjne warunki żeglowania w Polsce odpowiadały wymaganiom współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa szlaków i torów wodnych oraz warunków bytowych w polskich marinach i podejmujemy na tym polu cały szereg aktywności. Nie zapominamy również o historycznych osiągnięciach Stowarzyszenia na polu liberalizacji przepisów prawa dotyczących żeglarstwa rekreacyjnego. Stoimy cały czas na straży zdobytych pozycji i będziemy z całą stanowczością reagować na wszelkie próby ograniczania wolności.

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

info@saj.org.pl

https://www.facebook.com/StowarzyszenieArmatorowJachtowych1991

tel. 604 429 552