Potworek legislacyjny

Rada Armatorska kolejny raz krytycznie wypowiedziała się o projekcie rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji załóg jachtów komercyjnych.

Oceniamy projekt negatywnie.

Przyczyną takiej oceny jest konstrukcja zasadniczej części projektu, która sprowadza się do mnożenia szczegółów w bardzo rozbudowanym, skrajnie zbiurokratyzowanym systemie kwalifikacji i wymagań. Naszym zdaniem specyfika pracy załóg zawodowych na jachtach komercyjnych nie wymaga uwzględniania w projektowanych uprawnieniach aż trzech odrębnych kategorii tonażu jednostek oraz mnożenia tych uprawnień przez trzy zakresy żeglugi, zwłaszcza, że zakresy te określono w oderwaniu od realiów dotyczących jachtów. Uważamy, że projekt powinien zostać poddany generalnej zmianie, polegającej na zdecydowanym uproszczeniu jego zapisów oraz na złagodzeniu wprowadzanych rygorów.

Poniżej całość opinii do pobrania.