Po Walnym Zebraniu SAJ

Walne Zebranie Sprawozdawcze za nami. Rada Armatorska zdała sprawozdanie ze swojej działalności i uzyskała absolutorium.

Dyskutowaliśmy także w gronie członków przybyłych do JKM Neptun o planach na przyszłość.

Walne Zebranie miało też swoje wyjątkowe momenty. Niewątpliwie jednym z nich było przekazanie na ręce Pani Danusi Remiszewskiej, przyznanej pośmiertnie Andrzejowi Remiszewskiemu Specjalnej Nagrody Honorowej za całokształt działalności na rzecz SAJ. Była to dla zebranych bardzo wzruszająca chwila (zdjęcia Jerzy Makieła).

Drugim wyjątkowym wydarzeniem było przyznanie trzem zasłużonym członkom Stowarzyszenia członkostwa honorowego.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że do grona Członków Honorowych SAJ dołączyli:

Andrzej Chabrowski

Henryk Bryski

Eugeniusz Ziółkowski