Pismo nowo wybranej Rady Armatorskiej

Nowo wybrana Rada Armatorska wystosowała pismo do dotychczasowych partnerów informujące o zmianach w Radzie Armatorskiej dokonanych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Pismo przypomina o statutowych celach SAJ oraz metodach wdrażania. Treść pisma pod w załączniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *