Otrzymaliśmy odpowiedź ze szczecińskiego GUS w sprawie błędnie przyjętej metodologii obliczania ilości jachtów morskich w Roczniku Statystycznym Gospodarki Morskiej 2022

W styczniu po publikacji Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej 2022 okazało się, że podawana tam ilość jachtów pływających pod polską banderą rażąco nie odpowiada dostępnej powszechnie wiedzy. Ponieważ podejrzewaliśmy, że GUS skorzystał tylko z danych Polskiego Rejestru Statków, gdzie widnieją tylko jachty komercyjne i te o długości przekraczającej 15 m, wysłaliśmy pismo wskazując, że popełniono poważny błąd co do metodologii gromadzenia danych (pominięto jachty zarejestrowane w programie „REJA24”). Z odpowiedzi wynika, że nasze podejrzenia były słuszne, a GUS w przyszłości będzie korzystał z właściwych źródeł danych.