Opinia SAJ do projektu rozporządzenia o patentach

W ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej (czyli po prostu systemu stopni i patentów) przesłaliśmy do ministerstwa nasze stanowisko. Projekt stanowi znaczny postęp w stosunku do wcześniejszych wersji ale wymaga korekt.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie art. 37a, ust. 15 ustawy o żegludze śródlądowej było obowiązane wydać do połowy października 2012 roku rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej, normujące uprawnienia do prowadzenia jachtów, patenty i sposób ich uzyskiwania. Ten termin nie został dotrzymany.

Ministerstwo publikowało kolejne przybliżenia projektu, na temat których wypowiadaliśmy się krytycznie, aż w końcu we wrześniu 2012 zaprezentowało projekt wstępny, który wzburzył swym wstecznictwem szerokie rzesze żeglarskie i spowodował nawet interwencję ministra w Kancelarii Premiera p. Adama Jassera.

Ku miłemu zaskoczeniu wszystkich, Ministerstwo 7 grudnia zaprezentowało projekt całkowicie inny, oparty o rozsądne założenia i poddało go konsultacjom, których termin dziś upływa. Rada Armatorska SAJ, wykorzystując szeroką dyskusję na forach internetowych i wspierając się wiedzą wielu żeglarzy opracowała swoją opinię, którą zamieszczamy w odrębnym pliku.

Oto główna teza opinii:

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w Gdańsku bardzo dziękuje za możliwość skorzystania z konsultacji społecznych przedmiotowego projektu. Pragniemy podkreślić, że czas przeznaczony na konsultacje jest tym razem dostateczny dla organizacji społecznych pozbawionych etatowego aparatu. Godny uznania jest także fakt dogłębnego przeanalizowania przez Ministerstwo uwag, które napływały po publikacji poprzednich wersji projektu oraz były publikowane w mediach. W pełni akceptujemy podstawowe przesłanki przywołane w Uzasadnieniu do projektu, tj. ideę wyraźnego zliberalizowania przepisów w oparciu o brak przeciwwskazań wynikających z wypadkowości oraz międzynarodowych regulacji dotyczących kwalifikacji niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia jachtów rekreacyjnych. W ostatnich dniach pojawiły się głosy środowisk najwyraźniej nie rozumiejących tych przesłanek, dążące do cofnięcia procesu unowocześniania przepisów – wierzymy gorąco, że Ministerstwo będzie w tej sprawie konsekwentne. Bardzo cenne jest uwzględnienie naszego postulatu uproszczenia drabinki stopni oraz ograniczenia wymogów biurokratycznych. Pragniemy raz jeszcze wyrazić nasze głębokie zadowolenie i zasygnalizować pojawienie się wśród żeglarzy licznych pozytywnych komentarzy na temat pracy Ministerstwa. Dala uzyskania pełnej jakości Rozporządzenia niezbędne jest jeszcze wprowadzenie drobnych korekt. Mają one na celu usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych, zapewnienie przejrzystości, a co za tym idzie skuteczności regulacji. Zgromadziliśmy uwagi – nie zmieniające generalnych zasad przyjętych w projekcie od wielu żeglarzy (w mniejszym stopniu od motorowodniaków) i po uporządkowaniu pozwalamy sobie je przedłożyć do wykorzystania.