Opinia do projektu rozporządzenia o rybołówstwie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Rada Armatorska zaproszona do konsultacji przedstawiła swoją opinię.

Projekt rozorządzenia członkowie SAJ mogli obejrzeć na swoim forum. Inni zainteresowani na rządowych stronach internetowych.

Rada Armatorska nie zagłębiała się w szczegóły specjalistyczne. Zaopiniowaliśmy tylko negatywnie bezsensowne ograniczenie liczby załogi jednostek pływających „innych, niż statki”, proponując w zamian ograniczenie liczby równocześnie wędkujących osób.

Poniżej plik do pobrania