Odpowiedź Gas System S.A. na nasze zapytanie z 22 września w sprawie terminalu LNG w Górkach Zachodnich.

Otrzymaliśmy odpowiedź od Gas System S.A. na nasze zapytanie dotyczące planowanej budowy terminalu LNG w Gdańsku na akwenie w bezpośredniej bliskości Górek Zachodnich. Odpowiedź z całą pewnością nie wyczerpuje tematu i nie daje żadnych gwarancji co do zachowania dotychczasowej swobody żeglowania czy użytkowania portu w Górkach Zachodnich, jednak zawiera zaproszenie do dialogu i współdziałania. Będziemy zatem kontynuować naszą korespondencję i podejmować inne konieczne działania. Aby głos w sprawie był odpowiednio silny i reprezentatywny dla środowiska żeglarskiego, pragniemy zaprosić do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty: kluby, mariny i stowarzyszenia, zlokalizowane w Górkach Zachodnich, bądź korzystające tamtejszego wejścia do portu. Do kilkunastu z nich właśnie wysyłamy indywidualne pisma, z prośbą o podjęcie takiej współpracy. Tymczasem zapraszamy do lektury pisma z Gas System S.A.