Nowy członek Rady Armatorskiej

Podczas zebrania w dniu 17 grudnia RAda Armatorska dokonała zgodnie ze Statutem kooptacji do swojego składu nowego członka. Został nim Maciej Horeczy, żeglarz, armator jachtu morskiego i przedsiębiorca z Gdańska.

W tym celu podjęto następująca uchwałe:

„Na podstawie § 14. Ust.3 Statutu Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych z 8 marca 2008 Rada Armatorska dokonuje kooptacji z dniem dzisiejszym Macieja Horeczego do swojego składu, w miejsce zwolnione przez Eugeniusza Ziółkowskiego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Rady.

Gdańsk 2021-12 -17.”