Nowy członek Rady Armatorskiej

Na zebraniu w dniu 16 listopada 2018 odbytym w Gdański Rada Armatorska, zgodnie z par. 14.3 Statutu SAJ jednogłośnie dokooptowała do swego składu Piotra Kubczaka.

PIotr Kubczak mieszka w Swarzędzu, jest jachtowym sternikiem morskim i armatorem jachtu morskiego „Dulcynea”.