Nowe rozporządzenie w sprawie kart bezpieczeństwa

W Dzienniku Ustaw nr 1407 z 2016 r ogłoszono Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.

Projekt rozporządzenia rodził się w bólach, od roku 2011. Rada Armatorska wielokrotnie oprotestowywała kolejne projekty, które w pierwszej wersji zapowiadały pewne ograniczenie swobody działania armatorów, następnie podtrzymywały zasadę lecz były niezwykle niechlujnie napisane i rozdęte do granic możliwości. Szczególnie dotyczyło to opracowywania nowego tworu, tzw. Instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego. Któraś z wersji dokumentu liczyła kilkadziesiąt stron.

Ostateczny wynik długich prac zawiera obecne rozporządzenie. Warto wspomnieć, ze „instrukcja opracowania instrukcji” tym razem to tylko dwie strony!

Najważniejsze jednak jest zwolnienie z opisanych w rozporządzeniu obowiązków jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m.

Pełny tekst wraz załącznikami zamieszczamy w zakładce Akty prawne.