Nie wolno załatwiać spraw pod stołem

Niejako przy okazji, uchwalając ustawę o państwowej komisji badania wypadków morskich, całkiem po cichu, przeprowadzono nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim, Zmieniono jeden niewielki, pozornie nieważny szczegół.

SAJ pilnuje jednak i wystąpiło do Ministra Transportu z kilkoma pytaniami.

Po pierwsze, ograniczono wolność gospodarowania i zadziałano na korzyść dwóch podmiotów gospodarczych, a wbrew interesom ogółu żeglarzy. Po drugie, powołano się na SAJ w zakresie konsultacji społecznych, a tymczasem SAJ projektu tych zmian nie otrzymał i na ich temat się nie wypowiadał. Gdyby to uczynił, to opinia byłaby negatywna.