Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych dla żeglarza, którego działanie może być wzorem dla innych za rok 2023

Rada Armatorska SAJ ogłasza otwarcie okresu zgłoszeń kandydatur do Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych dla żeglarza, którego działanie może być wzorem dla innych, za rok 2023. Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów SAJ. Tym razem będzie ona przyznawana już po raz dziewiąty.

Przypominamy listę poprzednich laureatów: 2015 – Iwona i Marek Tarczyńscy, 2016 – Henryk Brylski, 2017 – Marcin Palacz, 2018 – Tomasz Konnak, 2019 – Andrzej Minkiewicz, 2020 – Zbigniew Werner, 2021 – Janusz Zbierajewski i Specjalna Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych za lata 1991-2021 – Jerzy Kuliński, 2022 – Specjalna Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych – Andrzej “Colonel” Remiszewski.

Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy. Nagroda może być przyznana każdemu, nie tylko członkowi SAJ. Prawo do nominowania kandydatur do Nagrody mają wyłącznie członkowie SAJ, przyjęci do Stowarzyszenia przed 5 grudnia 2023 roku, którzy w dniu zgłoszenia przez siebie kandydatury mają aktualnie opłacone składki członkowskie. Zgłoszenie może być wykonane pisemnie lub elektronicznie (mail:info@saj.org.pl, formularz dostępny na stronie SAJ), musi być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację zgłaszającego wraz z podaniem sposobu kontaktu. Zgłoszenie poprzez forum wewnętrzne Nowe Forum SAJ (na SailForum.pl) uważa się za wystarczające (pełna informacja dotycząca dostępu do Nowego Forum SAJ dostępna jest pod adresem: www.saj.org.pl/forumsaj) Po zamknięciu zgłoszeń, które nastąpi 20 stycznia 2024 roku, Rada Armatorska opublikuje listę nominacji na Forum SAJ na okres nie krótszy, niż 14 dni. Czas ten jest przeznaczony na wyrażenie opinii na Forum SAJ przez członków Stowarzyszenia. Nagrodę przyznaje Rada Armatorska w trybie uchwały, z udziałem opiniującym członków honorowych. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!