Nadal nie godzimy się na zamknięcie Zatoki Puckiej

Sejmik Samorządowy Województwa Pomorskiego ponownie proceduje uchwale o zasadach ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, nadal proponując zamknięcie Zatoki Puckiej wewnętrznej dla ruchu na silnikach.

Trwa obecnie proces udawanych konsultacji z radami gmin nadbrzeżnych. SAJ postanowił zwrócić się do Starosty Puckiego w tej sprawie, niezależnie od prób rozmów z Marszałkiem Województwa, który sam jest żeglarzem i armatorem.

Oto treść naszego wystąpienia:

Trwa obecnie proces wymuszonego, pospiesznego uzgadniania projektu projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr 142/VII/11 określającej granice i zasady ochrony środowiska na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Nasze Stowarzyszenie od lat protestuje przeciw utrzymywaniu ograniczeń żeglugi na Zatoce Puckiej Wewnętrznej zapisanych w punkcie 14 w §3 zmienianej uchwały. Są to zapisy sprzeczne z przepisami Zarządzenia porządkowego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 5 z 3 kwietnia 2014 zawierającymi ograniczenia rozsądne i społecznie zaakceptowane.
Pragniemy zwrócić uwagę Pana Starosty na fakt, że przyjęcie uchwały Sejmiku, utrzymującej ograniczenia z uchwały nr 142/VII/11 może spowodować, w przypadku podjęcia ich egzekwowania przez organa środowiska lub Policję poważne ograniczenie dostępu do portu rybackiego i jachtowego w Pucku. Ma tym większe znaczenie, że w najbliższych latach ma nastąpić wielka inwestycja budowy nowej mariny w Pucku. Egzekwowanie zakazów o których mowa w uchwale nr 142/VII/11 spowoduje ponadto całkowite odcięcie od żeglugi przystani tzw. Pierścienia Marin Zatoki Puckiej oraz planowanych nowych dużych obiektów we Władysławowie i Rewie.
Twierdzimy, że Sejmik nie ma prawa wprowadzać zakazów i ograniczeń żeglugi na Morskich Wodach Wewnętrznych, leżących poza terenem Województwa i podległych jurysdykcji administracji morskiej! Ponieważ jest to kwestia prawnicza o znacznej złożoności uważamy, że zanim zostanie ona definitywnie rozstrzygnięta należy 14 w §3 uchwały nr 142/VII/11 doprowadzić do zgodności w przepisami Zarządzenia porządkowego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr 5 z 3 kwietnia 2014. Planowana nowelizacja omawianej uchwały Sejmiku jest po temu dobrą okazją.
Apelujemy do Pana Starosty o podjęcie wszelkich kroków politycznych i prawnych w celu zapobiegania wprowadzaniu zakazu żeglugi jednostek motorowych oraz jachtów żaglowych wyposażonych w silnik pomocniczy na obszarze wewnętrznej Zatoki Puckiej.
Oczywiście nasze Stowarzyszenie jest do Pana dyspozycji w przypadku potrzeby udzielenia jakiegokolwiek wsparcia oraz ewentualnego udziału w pracach inicjowanych i prowadzonych przez Pana.

Równolegle powtórzyliśmy nasze wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie zechciał przyjąć tej sprawy w ubiegłym roku.

Oto najważniejsze tezy tego wystąpienia:

Z żalem stwierdzamy, że odpowiedź [otrzymaliśmy ją pod koniec roku 2016] jest całkowicie niesatysfakcjonująca. Zawiera ona formalistyczne stwierdzenie zgodności z ustawami. Jednak pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie zapoznali się ze stanem faktycznym. Wbrew temu, co napisano w piśmie, zakres przedmiotowy wyłączeń w zarządzeniu porządkowym nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 2014 roku jest zdecydowanie mniejszy, niż w uchwale Sejmiku. Obejmuje tylko nieliczne i nieistotne dla żeglugi fragmenty Zatoki Puckiej wewnętrznej, w przeciwieństwie do uchwały, która de facto zamyka całą Zatokę (dopuszczenie żeglugi po torze wodnym do Pucka oznacza możliwość poruszania się po jednej linii, odcina od żeglugi przystanie w Chałupach, Swarzewie, Rzucewie, Rewie i Osłoninie).
Istotną sprawą jest dostęp do aktów prawnych. Z istoty żeglugi wynika poszukiwanie wszelkiej informacji w specjalistycznych wydawnictwach, tzw. pomocach nawigacyjnych, a więc na mapach, w locjach oraz zawierających aktualizacje „Wiadomościach Żeglarskich” wydawanych co tydzień przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Oczekiwanie, że przeciętny żeglarz przyjeżdżający na weekend ze Śląska zapozna się najpierw z Dziennikiem Urzędowym Wojewody jest dowodem arogancji urzędniczej. Administracja państwowa winna spełniać rolę służebną wobec obywateli, a nie utrudniać im życie.
Jeżeli dwie ustawy umożliwiają wydawanie sprzecznych (a nie komplementarnych) rozporządzeń przez dwa różne organy administracji, to jest to złamanie podstawowej reguły państwa prawa i rujnowanie zaufania obywateli do państwa.
W odpowiedzi zwraca uwagę także brak ustosunkowania się do sytuacji w Parku Słowińskim, gdzie zakaz poruszania się jednostek pływających został wydany w podobny sposób.
Pragniemy ponadto zwrócić uwagę, iż właściwość organów samorządu wojewódzkiego dotyczy terenu województwa, na obszarach morskich lex specialis (Ustawa o obszarach morskich …) ustanawia właściwość administracji morskiej. Prostym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie w uchwale sejmiku dotyczącej zasad ochrony parku przepisów wydanych przez administrację morską.

Poniżej pliki do pobrania