Linie energetyczne

Zwróciliśmy się do ENERGA SA o udzielenie informacji publicznej w sprawie linii wysokiego napięcia przecinającej Jezioro Płaskie – w kompleksie Pojezierza Iławskiego. Aktualnie prześwit tej linii jest oznaczony tabliczką „12,1 m”.
Linia ta jest relatywnie nowa, została kilka lat temu podniesiona z wysokości 10 m do 14 m, co rozwiązało w części żeglugę na tym akwenie. Tak więc dość nagłe i tak znaczne obniżenie prześwitu stało się ponownie dużym zagrożeniem jachtów – zwłaszcza przy niedostatecznej informacji o kolejnej zmianie wielkości bezpiecznego prześwitu i przy jednoczesnym niedostatecznym jego oznakowaniu (tylko jedna tabliczka, odległa od brzegu, w mocno zadrzewionej północnej stronie przesmyku).
Dla rosnącej z roku na rok grupy coraz wyższych jachtów obecna wysokość stanowi ponownie duże zagrożenie. Tak więc:
1. Chcielibyśmy poznać przyczynę znacznego obniżenia dopuszczalnego prześwitu.
2. Chcielibyśmy poznać działania, jakie ENERGA zamierza podjąć celem rozpowszechniania informacji o rzeczywistej wysokości zagrażającej bezpieczeństwu linii energetycznej. 3. Chcielibyśmy otrzymać informację, kiedy w tej sytuacji firma ENERGA planuje ponowne podniesienie linii lub definitywnie rozwiązać problem poprzez jej położenie w formie podwodnego kabla?

Pismo poniżej do pobrania