Krok do tyłu?- Nie pozwolimy!

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia o tasiemcowej nazwie: Rozporządzenie MIiR w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego. Dokonaliśmy krytycznej oceny.

Pozytywem projektu jest utrzymanie zgodnego z ustawa o bezpieczeństwie morskim nieobejmowania nim jachtów rekreacyjnych, które nie poddały się inspekcji dobrowolnie. Także ilość, a więc i uciążliwość, inspekcji ulega logicznemu zmniejszeniu.

Natomiast szczegółowe przepisy są nie do przyjęcia. Konstrukcja „instrukcji bezpieczeństwa” jest taka, że musi powstać dokument o objętości doktoratu, a i tak zawsze ktoś będzie mógł powiedzieć, że coś w nim brakuje albo coś jest niepoprawnie.

To niedopuszczalne. Nie wolno wprowadzać przepisów nie do wykonania, których wydanie jest jedynie pozornym alibi dla urzędników, że zadbali o bezpieczeństwo żeglarzy!

Poniżej pliki do pobrania