Kontrola przestrzegania ograniczeń prędkości na wodzie – c.d.

Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź z Komendy PP. Odpowiedział nam Pan Naczelnik Wydziału Ogólnego Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej PP Jak widać z treści – pochylił się tylko nad stroną formalną naszego wystąpienia – bez wnikania w „ducha” problemu, wg zasady „co tu zrobić, żeby nie zrobić”? Tak więc, merytorycznie, Komendant nie miał szans nawet się zdziwić „o co w ogóle chodzi”?

A chodzi nam, obywatelom, o porządek na wodzie Panie Komendancie, do którego PP m.in. jest powołana!

c.d.n.