Kolejne zebranie Rady Armatorskiej

9 listopada w siedzibie JK Neptun odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej SAJ.

Rada jednogłośnie dokooptowała do swego składu Dominikę Widawską (Szczecin) i od tej pory pracuje w składzie ośmioosobowym.

Przyjęto do Stowarzyszenia grupę nowych członków, omówiono sprawy bieżące, którymi zajmuje się Stowarzyszenie.

Szczególnie ważne, to: – problem zamknięcia żeglugi na silnikach na Zatoce Puckiej; – potrzeby nowelizacji prawa; – zagospodarowanie żeglarskie portu w Gdańsku na tle planów inwestycyjnych miasta; – udział SAJ w Targach „Boatshow”.