Jeszcze o Walnym: nasze 25-lecie

Jednym z punktów porządku dziennego Walnego Zebrania SAJ były skromne obchody 25-lecia Stowarzyszenia. Oto krótka relacja:

Na wstępie Eugeniusz Ziółkowski przypomniał skromne początki, szczególnie akcentując trudność przebicia się w świadomości żeglarzy i urzędów w w czasach wczesnej transformacji. Podkreślił szczególlną rolę Jerzego Kulińskiego w stworzeniu idei SAJ, a potem w doprowadzeniu do jego reaktywacji i podjęcia intensywnej działalności.

Kolejno, Prezes Andrzej Remiszewski wręczył listy z podziękowaniami prezesom kolejnych kadencji: założycielowi Stowarzyszenia Jerzemu Kulińskiemu oraz Wiesławowi Cybulskiemu (wobec wymuszonej przyczynami losowymi nieobecności, listy do Grzegorza Kuchty i Janusza Szwedowskiego zostaną wysłane pocztą).
Szczególne podziękowania otrzymał także Tadeusz Duma, wieloletni skarbnik SAJ.

Kulminacją było wręczenie przez Jerzego Kulińskiego i Andrzeja Remiszewskiego Nagrody Honorowej SAJ Iwonie i Markowi Tarczyńskim. Pisaliśmy o tym tutaj. Wzruszony wyraźnie Marek Tarczyński dziękując za ten gest uznał nagrodę za spuentowanie samej esencji idei SAJ i uznał ją za szczególne wyróżnienie w żeglarskim dorobku rodziny.

Paweł Czudowski odczytał list gratulacyjny dla SAJ od przyjaciół z PTTK.

Poniżej kilka zdjęć.

Następnie przystąpiono do części roboczej zebrania, o czym już pisaliśmy.