Gniot prawny nie ma prawa przejść!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia MInistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzenia egzaminu. Projekt jest typowym gniotem prawnym!

Rada Armatorska w swym stanowisku postuluje napisanie go po prostu od nowa, publikacja takiego przepisu jest po prostu niedopuszczalna. O ile oba resorty nie uwzględnią uwag, konieczna będzie zdecydowana akcja, tymczasem miejmy jednak nadzieję, że rozsądek zwycięży.

Czy nastąpi mobilizacja żeglarzy, która przyniosła tak dobre efekty miesiąc wcześniej? Poniżej projekt-gniot oraz nasze stanowisko.