Drukowanie wklejek z Wiadomości żeglarskich

Instrukcja dotycząca druku wklejek zawarta w WZ 2014-03-13

Cytat:
„W celu otrzymania wydruku wklejki w odpowiedniej wielkości dopasowanej do rzeczywistych wymiarów obszaru mapy należy przed wydrukowaniem kartek z wklejkami, po wybraniu opcji Drukuj – ustawić parametry Skalowanie strony na BRAK. Pod prawym dolnym narożnikiem wklejki publikowane są wymiary danej ramki. Wydrukowany arkusz wklejki powinien odpowiadać wymiarom tam podanym.”
Ww. Wiadomości żeglarskie zawierają także pomoc graficzną do tej instrukcji.

Przypominamy, że dostęp do Wiadomości żeglarskich jest w zakładce Vademecum Armatora.