Centrum żeglarstwa na Dąbiu potrzebne drobne korekty.

Tym razem mamy drobne uwago do Centrum. Rzecz jest łatwa do poprawienia, a dość istotna ze względu na bezpieczeństwo i komfort cumowania. Oto esencja naszego wystąpienia:

„Działając w imieniu żeglarzy korzystających z usług postoju jachtów przy pomostach Szczecińskiego Centrum Żeglarskiego, prosimy o podjęcie szybkich działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa jednostek pływających cumujących along side, w miejscu wskazanym czerwoną linią na zrzucie z ekranu załączonym do niniejszego pisma.
W miejscu tym cumują duże jachty, których załogi do cumowania używają odpowiednio dużej średnicy cum. Tymczasem, podczas niedawnego remontu połączonego z wymianą odeskowania tego pomostu, wokół jego krawędzi zostały przymocowane listwy, które znacząco zmniejszają średnicę „uszu” z prętów stalowych, przyspawanych do konstrukcji pomostu, a które wcześniej były ledwo wystarczające do bezpiecznego cumowania. Obecnie, w przypadku trudniejszych warunków atmosferycznych, gdy czas założenia cumy determinuje bezpieczeństwo jachtów i załogi, przewlekanie cumy przez ucho trwa zbyt długo. Ponadto, podczas odchodzenia od pomostu jachtów przycumowanych nabiegowo, istnieje ryzyko zaklinowania się cumy, co uniemożliwi jej szybkie zebranie i utrudnia wykonanie manewru.
Dodatkowo jeden z uchwytów jest rozerwany.
Proponujemy, wzorem innych pomostów, zamontowanie – także w tej części mariny – knag lub polerów cumowniczych.
Jesteśmy przekonani, ze dokonanie tych prostych zmian pozwoli Centrum stać się miejscem jeszcze przyjaźniejszym dla żeglarzy.