Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej jest w pełni wiarygodnym źródłem informacji
nautycznych dla żeglarzy zebranych w zakładkach na stronie:

  • Zakładka „ostrzeżenia nawigacyjne” (https://bhmw.gov.pl/pl/warnings/current/) zawiera aktualne oraz archiwalne ostrzeżenia nawigacyjne dotyczące całej polskiej strefy brzegowej (coastal), między innymi te dotyczące zamknięcia poszczególnych stref oraz linki (odnośniki) do mapki stref a także wykazu współrzędnych ich punktów granicznych oraz lokalne dotyczące obszarów zarządzanych przez poszczególne Urzędy Morskie (local).
    Uwaga!
    Informacje publikowanie w ostrzeżeniach nawigacyjnych dotyczą numerowanych stref zamykanych czasowo, zaś o czym wielu żeglarzy nie wie lub nie pamięta, wzdłuż polskiego wybrzeża między Rowami a portem w Łebie rozciąga się 2 milowa na stałe zamknięta strefa ochronna Słowińskiego Parku Narodowego. https://slowinskipn.pl/pl/obwody-ochronne/obw-ochr-baltyk.html

W razie wątpliwości co do treści ostrzeżeń dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonami:
(+48 72) 365 17 13
(+48) 261 266 208
lub e-mail: bhmw.msi@ron.mil.pl

  • Zakładka „Wiadomości Żeglarskie” (https://bhmw.gov.pl/pl/news) Zawiera materiały niezbędne do korekty map morskich i wydawnictw nautycznych. W każdym zeszycie Wiadomości Żeglarskich są zamieszczane tylko te informacje, które zostały dostarczone do BHMW najpóźniej 1 dzień przed datą opublikowania nowego zeszytu. Publikacja nowego zeszytu Wiadomości Żeglarskie następuje w każdy piątek (do godziny 12:00) lub w roboczym dniu poprzedzającym, o ile piątek jest dniem świątecznym. Pozostałe niezbędne informacje dotyczące korzystania z publikowanych danych można znaleźć we wstępie każdego z „zeszytów” WŻ.

Wszelka korespondencja dotycząca działalności Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, w tym również dotycząca Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych, powinna być kierowana na adres e-mail: bhmw.msi@ron.mil.pl
Opracowano na podstawie strony internetowej Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.