Aktualizacja informacji w Vademecum Armatora

W dziale Vademecum Armatora w zakładce BSCN zaktualizowaliśmy pliki aktualnych informacji o żeglowaniu do poszczególnych krajów