Nagroda Honorowa SAJ

NAGRODA HONOROWA SAJ

3 lutego 2016 Rada Armatorska ustanowiła Nagrodę Honorową Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych.

Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów Stowarzyszenia.
Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy.

NAGRODA HONOROWA SAJ W ROKU 2016

Przez aklamację postanowiono przyznać Nagrodę Iwonie i Markowi Tarczyńskim.
Członkowie SAJ Iwona i Marek Tarczyńscy praktycznie realizują ideę naszego Stowarzyszenia „żeglowania swobodnego" na prywatnym jachcie, czyniąc to skutecznie, bezpiecznie, opierając się na dobrym planowaniu, mogąc stanowić wzór dobrej praktyki żeglarskiej.
W ramach kilkuletniego, konsekwentnie realizowanego planu „Nurtem Schengen” pokazuję otwartość Europy. W roku 2015 odwiedzili kolejny 17 kraj strefy Schengen: Islandię, już sam ten świetnie przeprowadzony rejs mógłby zasługiwać na nagrodę, do tego jednak należy dodać przejście przez Morze Irlandzkie i Zatokę Biskajską do Francji, a następnie kanałami na Morze Śródziemne.

Oto kilka informacji o ich rejsach umieszczonych w SSI Jerzego Kulińskiego:

Początki
Nagroda Rejs Roku 2013
Rejs skandynawski roku 2014.
Wyprawa roku 2015.


Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych © 2007-2017