Useful Information Baltic Sea Cruising Network, BSCN

SAJ uczestniczy w pracach Baltic Sea Crusing Network (BSCN). BSCN zrzesza ogranizacje żeglarskie Morza Bałtyckiego oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii Jednym z efektów działań BSCN są opracowania, które w zwięzłej, tabelarycznej formie przedstawiają istotne informacje dotyczące żeglugi rekreacyjnej w poszczególnych krajach.

Informacje te udostępniamy poniżej.

DANIA 2017

ESTONIA 2018

FINLANDIA 2018

NIEMCY 2018

ŁOTWA 2018

LITWA 2018

NORWEGIA 2018

POLSKA 2018

ROSJA 2018

SZWECJA 2018

WIELKA BRYTANIA 2018


Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych © 2007-2018